Schoolgelden & aanmelden

Bronnen van inkomsten

Hoewel de subsidiekraan vanuit de Nederlandse overheid kortgeleden weer is geopend, wordt de belangrijkste bron van inkomsten gevormd door de schoolgelden. Nederlandse scholen in het buitenland zijn daarom voor het afdekken van hun kosten afhankelijk van de ouderbijdragen en eventuele sponsoren en/of giften.

De hoogte van het schoolgeld wordt jaarlijks door het bestuur van de organisatie bepaald. Er geldt een vast bedrag voor het basisonderwijs. Hierin zijn alle leermiddelen opgenomen. Voor het voortgezet onderwijs geldt een basisbedrag voor de begeleiding door de mentoren van NOAP. Dit bedrag wordt aangevuld met de kosten voor het vakkenpakket dat afgenomen wordt bij de Wereldschool. Deze kosten voor het vakkenpakket worden voor elke leerling individueel berekend. De inschrijving van een leerling wordt officieel, wanneer het inschrijfgeld is betaald en een inschrijfformulier is ingediend.

Onze organisatie is erop gebaseerd om de begroting bij de sluiting van het financiële jaar passend te maken. Wij zijn een organisatie zonder winstbejag. Wij proberen ons onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, door het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. In een school gaan echter enorm veel kosten om. Wij organiseren daarom jaarlijks een evenement om extra inkomsten te genereren. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar sponsoren en personen en/of bedrijven die ons, op welke manier dan ook, willen ondersteunen.

Schooljaar 2019/2020

Klik op onderstaande link om de informatie voor schooljaar 2019-2020 te downloaden:

Klik op onderstaande link om het inschrijfformulier voor schooljaar 2019-2020 te downloaden:

Aanmeldingsformulier

Schooljaar 2018/2019

Klik op onderstaande link om de informatie voor schooljaar 2018-2019 te downloaden:

Info schooljaar

Klik op onderstaande link om het inschrijfformulier voor schooljaar 2018-2019 te downloaden:

Aanmeldingsformulier

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.