Onze groepen en klassen

Ons basisonderwijs

Onze kleuters

Op dit moment hebben wij nog niet voldoende aanmeldingen voor een kleutergroep, maar we lijken in de buurt te komen. We hebben ons kleutermateriaal alvast uit de opslag gehaald en een lokaal klaargemaakt.

Onze groep 3 t/m 8

Voor ons onderwijs aan groep 3 t/m 8 maken wij gebruik van gerenomeerde Nederlandse methodes voor de vakken taal, spelling, (begrijpend en studerend) lezen, Engels, rekenen en wereldoriëntatie. Wij houden ons op de hoogte van recentelijke ontwikkelingen door contacten met onze zogenaamde ‘zusterscholen’ in Nederland.

Ons onderwijs wordt aangevuld met lessen Portugees. Voor deze lessen hebben wij onze vaste docenten. Zij zijn allemaal ‘native speakers’.

Voorde vakken sport en Duits werken wij met vakdocenten.

Onze groep 8

Onze groep 8 doet in mei mee aan de nationale eindtoets basisonderwijs. Via de Wereldschool wordt onze leerlingen de online eindtoets Route 8 afgenomen. De resultaten ontvangen wij vervolgens digitaal in juni van hetzelfde schooljaar.

Volgens de traditie organiseren wij elk jaar een afscheidsmusical voor onze leerlingen in groep 8.

Na het afsluiten van het Nederlandse basisonderwijs bestaat de mogelijkheid om voortgezet onderwijs te volgen bij NOAP (via de Wereldschool) .

Ons voortgezet onderwijs

Ons voortgezet onderwijs wordt ondersteund door de Wereldschool in Lelystad. NOAP bewaakt de studievoortgang en de Wereldschool bewaakt de studieontwikkeling.

Voor onze leerlingen wordt een pakket op maat samengesteld. Dit geeft hen de mogelijkheid om naar eigen kunnen en op eigen tempo een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met het Staatsexamen. Voor elk vak wordt een examen afgenomen en kan een certificaat worden behaald. Deze certificaten kunnen vervolgens ingewisseld worden voor een diploma.

Wij bieden voortgezet onderwijs in de niveaus vmbo-tl, havo en vwo.

Het Portugese schoolsysteem

Jardim de infância

Kinderen mogen vanaf drie jaar naar school en worden dan opgevangen in de Jardim de Infância. Kinderen in  de leeftijd van 3 tot 6 jaar zijn nog niet leerplichtig.

1º ciclo

In het schooljaar waarin een kind zes jaar wordt, valt het onder de leerplicht. Het gaat dan naar klas 1. De lagere school loopt tot en met klas 4. In de meeste gevallen gaat de leerkracht met de groep mee van klas 1 tot en met klas 4.

 2º ciclo en 3º ciclo

Het voortgezet onderwijs begint in de vijfde klas (groep 7). De kinderen hebben verschillende docenten voor de verschillende vakken en wisselen van lokaal. Aan het eind van het negende jaar wordt een examen afgelegd. Dit is te vergelijken met het Nederlandse vmbo-examen. Leerlingen kunnen met dit diploma een beroepsopleiding gaan volgen.

Ensino secundário

De leerjaren 10 t/m 12 zijn te vergelijken met onze leerjaren 4, 5 en 6 van het havo en vwo. In deze drie leerjaren bereiden de leerlingen zich voor op het  examen na het twaalfde jaar. Met dit diploma kunnen leerlingen naar de universiteit.

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.