Ons team

De leden van onze organisatie

Rob König

Rob is de voorzitter van ons bestuur en bestuurlijk deskundige. Hij heeft veel ervaring op het gebied van bestuurlijke zaken.

Alex Abram

alex2

Alex is onze penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor de financiële organisatie. Voor vragen over betalingen e.d. kunt u bij hem terecht.

x

x

Chris van der Rijt

Chris is onze secretaris en onderwijsdeskundige. Hij heeft veel ervaring op het gebied van bestuurlijke en directiezaken.

Onze leerkrachten

Wieteke Abram

wiet3

Wieteke is onderwijskundig leider van NOAP. Zij is groepsleerkracht basisonderwijs en mentor voortgezet onderwijs. Zij is NT2-docent voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.  Zij is aanspreekpunt voor ouders voor alle onderwijskundige zaken.

x

Diana Savelkoul

Diana is onze mentor voortgezet onderwijs. Zij is tevens actief in ons zorgteam waar zij leerlingen individueel begeleidt. In de middag geeft Diana ook nog studiebegeleiding.

x

x

Jéssica Inácio

Jéssica geeft de lessen Portugees aan zowel de basisschoolleerlingen als de leerlingen voortgezet onderwijs. Ouders (volwassenen) kunnen ook bij haar terecht voor Portugese les.

x

Marieke Albers-Roukema

Marieke is onze begeleider voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Zij geeft ook bijlessen in deze vakken op de middagen.

x

Ute van der Randen

Ute geeft Duitse les aan de leerlingen van de basisschool en leerlingen die met Duits beginnen. We kennen Ute van DSA.

Dirk Hoffmann

Dirk geeft Duitse les aan onze eindexamenkandidaten en onze gevorderde leerlingen. Ook Dirk kennen we van DSA.

En niet te vergeten: De ouders van onze leerlingen.

Mede dankzij jullie helpende handen en morele ondersteuning kunnen wij van Nederlands Onderwijs Algarve Portugal een succes maken.

Dank jullie wel!

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.