Schoolgelden & aanmelden

Bronnen van inkomsten

Hoewel de subsidiekraan vanuit de Nederlandse overheid kortgeleden weer is geopend, wordt de belangrijkste bron van inkomsten  gevormd door de schoolgelden. Nederlandse scholen in het buitenland zijn daarom voor het afdekken van hun kosten afhankelijk van de ouderbijdragen en eventuele sponsoren en/of giften.

De hoogte van het schoolgeld wordt jaarlijks door de organisatie bepaald. Er geldt een vast bedrag voor het basisonderwijs. Hierin zijn alle leermiddelen opgenomen. Voor het voortgezet onderwijs geldt een basisbedrag voor de begeleiding door de mentoren van NOAP. Dit bedrag wordt aangevuld met de kosten voor het vakkenpakket. Deze kosten voor het vakkenpakket worden voor elke leerling individueel berekend. De inschrijving van een leerling wordt officieel, wanneer het inschrijfgeld is betaald en een inschrijfformulier is ingediend. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht of uw kind bij ons kan worden geplaatst.

Onze organisatie is erop gebaseerd om de begroting bij de sluiting van het financiële jaar passend te maken. Wij zijn een organisatie zonder winstbejag. Wij proberen ons onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken, door het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. In een school gaan echter enorm veel kosten om. Wij organiseren daarom jaarlijks een evenement om extra inkomsten te genereren. Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar sponsoren en personen en/of bedrijven die ons, op welke manier dan ook, willen ondersteunen.

Klik op onderstaande link om de informatie voor schooljaar 2018-2019 te downloaden:

info schooljaar

Klik op onderstaande link om het inschrijfformulier te downloaden:

aanmeldingsformulier

 

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.