Onze organisatie

In September 2010 opende de eerste Nederlandse dagschool in Portugal haar deuren. Helaas moest in mei 2013 besloten worden dat het financieel onmogelijk was om de school open te houden. Vanuit een groep ouders ontstond het idee om het Nederlands dagonderwijs in Portugal te laten voortbestaan en naar een kwalitatief hoog niveau te brengen. Gezien de tijdsdruk en de financiële obstakels werd naar een alternatieve oplossing gezocht.

logo-dsa

Sinds september 2013 staat de Deutsche Schule Algarve open voor een samenwerking op het niveau van onderwijskundig team, directie en bovenschools management.  Bij tal van activiteiten worden onze leerlingen actief betrokken en beleven op die manier samen met de leerlingen van DSA allerlei fijne momenten. Vanwege een gestage groei bij zowel DSA als NOAP biedt het schoolgebouw niet meer voldoende ruimte aan beide organisatie.

Daarom gaat NOAP vanaf september 2018 als zelfstandig school opereren. Onder begeleiding van de stichting NOB van het ministerie van OC&W zijn wij bezig met een aansluiting om de ondersteuning van de overheid en de titel ‘school’ te krijgen. Met de hulp van de gemeenten Lagoa en Silves zijn wij op een zoektocht gegaan naar een leegstaande Escola Primária. Deze gebouwen zijn in de jaren zestig gebouwd in de dorpen en gehuchten rondom de steden. Tegenwoordig zijn er te weinig kinderen in de omgeving van deze schooltjes om ze draaiende te houden. Daarom worden deze schooltjes verhuurd aan organisaties. De organisatie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen, voordat een schoolgebouw wordt toegekend. Veel van deze ode gebouwen kunnen ook een opknapbeurt gebruiken. NOAP heeft daarom tijdelijk haar  intrek genomen in de lesruimte van Balance. De lokatie beslaat vier lesruimtes, een bibliotheek/ontvangstruimte en een groot grasveld om te spelen en sporten.

NOAP zal samen met pedagogisch centrum Balance gestalte geven aan een centrum ter ondersteuning van de ontwikkeling van kinderen. In dit centrum vindt u o.a.:  individueel gericht Nederlands dagonderwijs; dagelijkse naschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding en bijlessen; taallessen voor volwassenen; kindercoaching en  ondersteuning bij ontwikkelingsmoeilijkheden.

wereldschool_logo

Samen met de Wereldschool in Lelystad wordt ons voortgezet onderwijs vormgegeven. Onze mentoren bewaken de studievoortgang en zorgen ervoor dat onze leerlingen weten welke taken op het programma staan. Zij zorgen ervoor dat onze leerlingen hun huiswerk en hun toetsen maken en inleveren. Zij onderhouden de contacten met de verschillende docenten. De docenten van de Wereldschool bewaken de studieontwikkeling. Zij corrigeren huiswerk en toetsen en geven de leerlingen advies en tips. Zij informeren onze mentoren over de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.