Ons team

De leden van onze organisatie

Diana Blesing

Diana is de voorzitter van ons bestuur.

Alex Abram

alex2

 

 

 

Alex is onze penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor de financiële organisatie. Voor vragen over betalingen e.d. kunt u bij hem terecht.

Ellen de Haas

Ellen is de secretaris. Zij is verantwoordelijk voor de PR en tevens contactpersoon voor ouders.

Rob König en Chris van der Rijt

Rob en Chris zijn onze deskundigen. Zij hebben beide veel ervaring op het gebied van bestuurlijke en directiezaken.

Onze leerkrachten

Wieteke Abram

wiet3

 

 

 

 

Wieteke is onderwijskundig leider van NOAP. Zij is groepsleerkracht basisonderwijs en mentor voortgezet onderwijs. Zij is NT2-docent voor zowel basis- als voortgezet onderwijs.  Zij is aanspreekpunt voor ouders voor alle onderwijskundige zaken.

Diana Savelkoul

Diana is onze mentor voortgezet onderwijs. Zij is tevens actief in ons zorgteam waar zij leerlingen individueel begeleidt.

Jéssica Inácio

Jéssica geeft de lessen Portugees aan zowel de basisschoolleerlingen als de leerlingen voortgezet onderwijs. Ouders (volwassenen) kunnen ook bij haar terecht voor Portugese les.

Ute van der Randen

Ute geeft Duitse les aan de leerlingen van de basisschool en leerlingen die met Duits beginnen. We kennen Ute van DSA.

Dirk Hoffmann

Dirk geeft Duitse les aan onze eindexamenkandidaten en onze gevorderde leerlingen. Ook Dirk kennen we van DSA.

 

 

 

En niet te vergeten: De ouders van onze leerlingen.

Mede dankzij jullie helpende handen en morele ondersteuning kunnen wij van Nederlands Onderwijs Algarve Portugal een succes maken.

Dank jullie wel!

 

Nederlands onderwijs Algarve Portugal; volledig dagonderwijs volgens Nederlands curriculum aangevuld met Portugees onderwijs. Huiswerkbegeleiding en tutoring. Taallessen (Ned/Port/Eng) in groepsverband of privé.